Posiadane uprawnienia:

Jachtowy Sternik Morski
Instruktor żeglarstwa
Motorowodny Sternik Morski
Instruktor sportów motorowodnych