Z żeglarstwem związany od czasów szkoły średniej, kiedy to spędzał całe wakacje pod żaglami na przepięknych polskich akwenach śródlądowych. Z czasem poznał smak morskiej przygody i ta pochłonęła go bez reszty. Uwielbia życie na dużych żaglowcach ujęte w karby czterogodzinnych wacht, jednak żeglarstwo rekreacyjne również sprawia mu frajdę. To chyba najprzyjemniejszy sposób na zwiedzanie świata i jego najpiękniejszych zakamarków często ukrytych przed oczami "szczurow lądowych".
Ogromną radość czerpie z dzielenia się z załogantami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Posiadane uprawnienia:

Jachtowy Sternik Morski
Instruktor żeglarstwa
Motorowodny Sternik Morski
Instruktor sportów motorowodnych
Voditielj Brodice
SRC