Zaprzyjaźnieni żeglarze uważają, że prawdopodobnie jest najlepszym żeglarzem wśród motorowodniaków oraz najlepszym motorowodniakiem wśród żeglarzy. W tym wszystkim jest niesamowicie skromnym człowiekiem.

Posiadane uprawnienia:

  • Kapitan Jachtowy
  • Kapitan Motorowodny
  • Instruktor żeglarstwa PZŻ
  • Instruktor sportów motorowodnych
  • ISSA Sea Sailing Instructor
  • Voditielj Brodice
  • ISSA Power Yacht Instructor
  • LRC
  • STCW
  • licencja do holowania narciarza