Odkąd usłyszała na początku swojej żeglarskiej drogi, że brak prędkości to brak manewrowości nieustannie dąży do tego by jak najlepiej wykorzystać wiatr.

Posiadane uprawnienia:

  • Jachtowy Sternik Morski
  • Instruktor żeglarstwa
  • Sędzia sportowy PZŻ
  • Motorowodny Sternik Morski
  • Instruktor sportów motorowodnych
  • Voditielj Brodice
  • LRC